+48 75 77 86 452 biuro@szlifglass.pl

Dofinansowanie z UE

Tytuł projektu:
Wdrażanie długoterminowej strategii biznesowej oraz nowoczesnych
metod zarządzania pozwalających
na rozwój eksportowy przedsiębiorstwa Szlif Glas Sp.J.

 Nazwa beneficjenta:
SZLIF GLAS URSZULA SZUREK I PIOTR SZUREK SPÓŁKA JAWNA

 Województwo:
dolnośląskie

 Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 Działanie:
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw

 Podziałanie:
1.4.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalny

 Dziedzina:
Rozwój firm

 Wartośc projektu:
189 066.65 zł

 Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
148 228.36 zł

 Opis projektu:
Przedmiotem Projektu jest wdrożenie Długoterminowej Strategii Biznesowej dla przedsiębiorstwa Szlif Glas S.J.. Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do internacjonalizacji przedsiębiorstwa, i tym samym osiągnięciu celu Wnioskodawcy. Dokument ten ma charakter strategiczny, w którym to poddano analizie oraz zdiagnozowano potencjalne szanse i zagrożenia działalności eksportowej, które chce rozszerzyć Spółka. Działania wytypowane w Strategii, których realizacja stanowi przedmiot wniosku, zostały wyselekcjonowane i wybrane na podstawie analiz porównawczych (m.in. rynków zagranicznych), uwarunkowań społecznych i gospodarczych tychże rynków oraz na podstawie kulturowych i prawnych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje wdrożenie strategii biznesowej, w której to zostały zawarte działania i kierunki ekspansji Szlif Glas Sp.J na rynek europejski, ze szczególnym ujęciem rynku niemieckiego oraz innych rynków niemieckojęzycznych (Austria, Szwajcaria, Liechtenstein) i angielskojęzycznego np. Wielka Brytania. Wytypowane działania przyczyniające się do osiągnięcia celów firmy (m.in. internacjonalizacja, wzrost konkurencyjności) to m.in.:

 

  • udział w zagranicznym wydarzeniu targowo – wystawienniczym w charakterze wystawcy: Light and Building we Frankfurcie nad Menem w 2018 roku. Wydarzenie to w sposób bezpośredni przyczyni się do zaprezentowania swojej oferty na arenie międzynarodowej, będzie stanowić szansę nawiązania nowych kontaktów handlowych,
  • projektowanie strony internetowej,
  • wdrożenie strategii CSR.