+48 75 77 86 452 biuro@szlifglass.pl

Grant from the European Union

Contact

Contact

e-mail contact:
biuro@szlifglass.pl

tel.: +48 75 77 86 452
fax: +48 75 77 86 878
mobile: + 48 734 180 426
mobile: +48 734 108 426  in English
mobile: +48 604 764 275  in English

Company:
Szlif Glas Spółka Jawna
Urszula Szurek & Piotr Szurek
NIP: 6151721611
KRS: 0000308646

ul. Szkolna 17
59-930 Pieńsk
Polska

Pieńsk → A4 – 9 km • Berlin – 231 km • Praha – 181 km • Wien – 430 km • Wrocław – 160 km • Poznań – 250 km • Warszawa – 522 km

Machine Park

Machine Park

Thanks to the wide developed and technically advanced machine park, as well as to our long-term experience in the field of glass processing, we are able to meet even the most demanding projects of our clients.

Our machine park includes the following:

CUTTING TABLE CNC /x1/
The capabilities of this machine allow us to cut both rectilinear and curved glass (shapes). The cutting table has a double-sided automatic glass charger, thanks to which we are able to immediately change the settings of the machine to adjust it to a different thickness of glass or type.

WATER JET (WATER CUTTING DEVICE) /x1/
With the help of this machine we can cut openings of any shapes in the glass. Water pressure reaches about 4000 bars, thus, we can cut material of thickness of up to 25 cm. The producer of this device is a well-known Swedish WJS company, which means that we maintain strict tolerances for cut holes.

CNC CENTER /x1/
This machine allows us to process glass of different shapes by operations such as grinding, polishing, drilling, milling and also to keep a very high quality at the same time.

BYSTRONIC FULL AUTOMATIC CNC MACHINE TO GRIND  EDGES OF DIFFERENT SHAPES
This machine allows us to process very large amounts of glass and to maintain high quality of processed edges as well as dimensional tolerances.

CNC DRILL /x5/
All our glass drilling machines are numerically controlled with automatic mobile work tables. Thanks to this solution, we eliminate errors with the positioning of openings in the glass, and as a result, we meet the strict requirements of our customers, and our products are replicable within mass production.

CRANE /x1/
With our crane, we can quickly and safely unload glass loads, as well as load glass on the cutting table.

GRINDING AND POLISHING LINE FOR C AND F EDGE TYPES /X2/
These lines allow us to process glass in large quantities, but only in square or rectangular shapes.

EDGE GRINDING MACHINE /x10/
We own many machines with various possibilities for grinding and milling glass of various shapes and sizes.

GLASS BENDING MACHINE /x3/
We have three different glass bending devices suitable for arc bending, spherical one, and as well, for multi-plane bending.

SCREEN PRINTING LINES /x4/
We have four different screen printing lines, thanks to which we can print glass of various sizes. Glass after printing is automatically placed in IR tunnels, in which the paint is heated and dried. Thanks to this solution, the print quality is flawless. At Szlif Glass, we use only water enamels that are environmentally friendly.

SANDBLASTING LINE /x1/
Our sandblasting line is a high-performance machine for glass matting and our matt surfaces are of a very high quality.

WASHING MACHINES /x7/
Our horizontal washers enable us to wash the glass immediately after each processing cycle.

TEMPERING FURNACE /2x/
We have two furnaces for flat glass tempering. The smaller furnace allows us to temper technical glass of dimensions up to 40 x 40mm. The second furnace, larger, allows hardening of much larger elements, because of the chamber dimensions: 1200 x 4000 mm.

A very important feature of our production is that we can temper glass of thickness starting from 2.85 mm.

 

Services

Services

SZLIF-GLASS PRODUCTION CAPACITY

Cutting glass in many dimensions and shapes.
Min glass dimension: 20mm x 20mm
Max glass size: 2550x3210mm

Water jet cutting
Min glass dimension: 40 x 40 mm
Max glass size: 2000 x 4000mm

Glass grinding and polishing in any shape.
Grinding dimension: 50 x 50 mm
Max grinding dimension: 1500 x2500 mm

Trapeze

C-edge

TP-2

TP-3

Glass enameling:
painting dimension: 40 x 40 mm
The maximum dimension of painting: 1100 x 1700 mm

Tempering: from thickness of 2.85 mm glass
Min dimension: 40 mm x 40 mm
Max dimension: 1200 mm x 4000 mm

Glass sandblasting:
Min dimension: 100 mm x 100 mm
Max dimension: 1300 mm x 2500 mm (larger glass on request)

Glass bending
Min dimension: 50 mm x 50 mm
Max dimension: 1500 mm x 2500 mm

Fusing glass “Melted”
Min dimension: 20 mm x 20 mm
Max dimension: 1500 mm x 2500 mm

Drilling holes of many diameters
Classic CNC drills:
– drilling holes from 4mm to 60mm.
Larger holes are drilled with a water jet machine.
– from 60mm up to other on demand

Products

Products

About Us

About Us

Szlif-Glass is a family company with a long-term experience within glass processing.

Our beginnings date back to the ’70s, when the then factory mainly dealt with a glass services on a small scale, such as window glazing, framing, making fish tanks or kitchen breadbins.
The scope of our company’s services has expanded after signing the first contract for production of bended glass for furniture.

Initially, a rented hall of 200-300 m2 area and a bending furnace of our own construction were good enough to handle the orders, nevertheless, with the passage of time and subsequent orders it was necessary to move our plant to a larger place.

In the 2000s, the plant underwent a technological revolution involving the implementation of numerically controlled devices, such as a glass cutting table, semi-automatic machines, and a flat glass hardening furnace.

In 2010, on the suburbs of Pieńsk, we started construction of a completely new facility of area of ​​approximately 5,000 m2 and this is our current location. We enlarge our machine park year by year and the fully automated production lines allow us to fulfill demands of our Customers.

Home

Welcome

to the website of the company Szlif Glass.

Szlif Glass

is a family company whose beginnings date back to the ’70s.

We are

specialists in glass processing.
We invite you to familiarize yourself with the following with our offer.

testowa

Dofinansowanie z UE

Dofinansowanie z UE

SZLIF GLASS
Urszula Szurek i Piotr Szurek Spółka Jawna,
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój oferty technologicznej w obszarze obróbki szkła i produkcji kloszy oświetleniowych”.

Celem głównym projektu jest rozwój oferty technologicznej przedsiębiorstwa SZLIF GLASS Urszula Szurek i Piotr Szurek Spółka Jawna poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w obszarze obróbki szkła. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej pozwalającej na unowocześnienie procesu produkcji kloszy oświetleniowych.

Efekty projektu obejmują:

 • wdrożenie 1 innowacji produktowej;
 • wdrożenie 1 innowacji procesowej;
 • utworzenie 2 nowych i trwałych miejsc pracy;
 • wzrost i dywersyfikację przychodów z działalności przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.02.2019 r. do 29.10.2020 r.

Wartośc projektu:
1 665 666,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
400 000,00 zł

Umowa o dofinansowanie nr: RPDS.01.05.01-02-0125/18-00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny,
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług;
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług;

Poprzednie projekty

Tytuł projektu:
Wdrażanie długoterminowej strategii biznesowej oraz nowoczesnych
metod zarządzania pozwalających
na rozwój eksportowy przedsiębiorstwa Szlif Glas Sp.J.

Nazwa beneficjenta:
SZLIF GLAS URSZULA SZUREK I PIOTR SZUREK SPÓŁKA JAWNA

Województwo:
dolnośląskie

Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Działanie:
1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Podziałanie:
1.4.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalny

Dziedzina:
Rozwój firm

Wartośc projektu:
189 066.65 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
148 228.36 zł

Opis projektu:
Przedmiotem Projektu jest wdrożenie Długoterminowej Strategii Biznesowej dla przedsiębiorstwa Szlif Glas S.J.. Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do internacjonalizacji przedsiębiorstwa, i tym samym osiągnięciu celu Wnioskodawcy. Dokument ten ma charakter strategiczny, w którym to poddano analizie oraz zdiagnozowano potencjalne szanse i zagrożenia działalności eksportowej, które chce rozszerzyć Spółka. Działania wytypowane w Strategii, których realizacja stanowi przedmiot wniosku, zostały wyselekcjonowane i wybrane na podstawie analiz porównawczych (m.in. rynków zagranicznych), uwarunkowań społecznych i gospodarczych tychże rynków oraz na podstawie kulturowych i prawnych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje wdrożenie strategii biznesowej, w której to zostały zawarte działania i kierunki ekspansji Szlif Glas Sp.J na rynek europejski, ze szczególnym ujęciem rynku niemieckiego oraz innych rynków niemieckojęzycznych (Austria, Szwajcaria, Liechtenstein) i angielskojęzycznego np. Wielka Brytania. Wytypowane działania przyczyniające się do osiągnięcia celów firmy (m.in. internacjonalizacja, wzrost konkurencyjności) to m.in.:

 • udział w zagranicznym wydarzeniu targowo – wystawienniczym w charakterze wystawcy: Light and Building we Frankfurcie nad Menem w 2018 roku. Wydarzenie to w sposób bezpośredni przyczyni się do zaprezentowania swojej oferty na arenie międzynarodowej, będzie stanowić szansę nawiązania nowych kontaktów handlowych,
 • projektowanie strony internetowej,
 • wdrożenie strategii CSR.

ustawienia

Usługi

Usługi

MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE FIRMY SZLIF-GLAS:

 1. Cięcie szkła w dowolnych wymiarach oraz kształtach.
  Min wymiar szkła: 20mm x 20mm
  Max wymiar szkła: 2550x3210mm
 1. Cięcie strumieniem wody
  Min wymiar szkła: 40 x 40 mm
  Max wymiar szkła: 2000 x 4000mm
 1. Szlifowanie szkła oraz polerowanie w dowolnych kształtach.
  Min wymiar szlifowania: 50 x 50 mm
  Max wymiar szlifowania: 1500 x2500 mm

Wykonujemy następujące szlify:

Trapez

C-kant

TP-2

TP-3

 1. Emaliowanie szkła:
  Min wymiar malowania: 40 x 40 mm
  Max wymiar malowania: 1100 x1700 mm
 1. Hartowanie: od 2,85 mm szkła
  Min wymiar: 40 mm x 40 mm
  Max wymiar: 1200 mm x 4000 mm
 1. Piaskowanie szkła:
  Min wymiar: 100 mm x 100 mm
  Max wymiar: 1300 mm x 2500 mm (większe szyby na zapytanie)
 1. Gięcie szkła
  Min wymiar: 50 mm x 50 mm
  Max wymiar: 1500 mm x 2500 mm
 1. Szkło Fusingowe “Stapiane”
  Min wymiar: 20 mm x 20 mm
  Max wymiar: 1500 mm x 2500 mm
 1. Wiercenie otworów o dowolnej średnicy
  Klasyczne wiertarki CNC:
  – wiercenie otworów od 4mm do 60 mm.
  Większe otwory wiercone są maszynie water jet.
  – od 60mm do wg. zapytania.

Strona główna

Witamy

na stronie firmy Szlif Glass.

Szlif Glass

jest firmą rodziną, której początki sięgają lat 70-tych.

Jesteśmy

specjalistami w zakresie obróbki szkła.
Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu:
Wdrażanie długoterminowej strategii biznesowej oraz nowoczesnych metod zarządzania pozwalających na rozwój eksportowy przedsiębiorstwa Szlif Glas Sp.J

O nas

O nas

Szlif Glass jest rodzinną firmą z bogatym doświadczeniem w zakresie przetwórstwa szkła.

Nasze początki sięgają lat 70-tych, kiedy ówczesny zakład zajmował się głównie drobnymi usługami szklarskimi na niewielką skalę, jak np. szkleniem okien, oprawianiem obrazów, wykonywaniem akwiarów czy chlebaków kuchennych.

Zakres usług naszej firmy uległ rozszerzeniu wraz ze zdobyciem pierwszego kontraktu na produkcję szyb giętych do mebli. Początkowo do realizacji zleceń wystarczała wynajęta hala o powierzchni 200-300 m2 oraz piec do gięcia własnej konstrukcji. Jednak wraz z upływem czasu i kolejnymi zleceniami konieczne było przeniesienie zakładu na większą powierzchnię.

Stąd w latach 90-tych zakupiono obiekt po jednej z upadłych hut, o dużo większej powszechni około 1500-2000 m2, do którego przeniesiono całą działalność. Miejsce to pozwoliło stopniowe wzbogacanie parku maszynowego o kolejne urządzenia jak np. wiertarki poziome, szlifierki oraz myjnie.

W latach 2000-nych zakład przeszedł rewolucję technologiczną polegającą na wprowadzeniu urządzeń sterowanych numerycznie jak stół do rozkroju szkła, półautomatów, oraz pieca do hartownia szkła płaskiego.

W roku 2010 rozpoczęto budowę całkowicie nowego obiektu na obrzeżach miasta o powierzchni około 5000 m2. Jest to aktualne miejsce działalności naszej firmy.
Nasz park maszynowy wzbogaca się z każdym kolejnym rokiem, a w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne pozwalają nam na spełnienie wymogów naszych Klientów

W 2015 roku, firma Szlif Glass uzyskała certyfikat ISO 9001:2009.

Kontakt

Kontakt

Mogą Państwo skontaktować się z Nami
pisząc bezpośrednio na adres mailowy:
biuro@szlifglass.pl

tel.: +48 75 77 86 452
fax: +48 75 77 86 878
mobile: + 48 734 180 426
mobile: +48 734 108 426  in English
mobile: +48 604 764 275  in English

Dane firmy:
Szlif Glas Spółka Jawna
Urszula Szurek & Piotr Szurek
NIP: 6151721611
KRS: 0000308646

ul. Szkolna 17
59-930 Pieńsk

Pieńsk → A4 – 9 km • Berlin – 231 km • Praha – 181 km • Wien – 430 km • Wrocław – 160 km • Poznań – 250 km • Warszawa – 522 km

Park maszynowy

Park maszynowy

Dzięki szeroko rozbudowanemu i zaawansowanemu technicznie parkowi maszynowemu oraz dużemu doświadczeniu w zakresie przetwórstwa szkła, jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom naszych Klientów.

W skład naszego parku maszynowego wchodzą:

STÓŁ DO CIĘCIA SZKŁA CNC /x1/
Możliwości tej maszyny pozwalają na cięcie zarówno szkła prostoliniowego jak i krzywoliniowego (kształty). Stół do rozkroju posiada dwustronną automatyczną ładowarkę szkła, dzięki czemu jesteśmy w stanie bezzwłocznie przezbroić maszyną na inną grubość szkła lub jego rodzaj.

WATER JET (MASZYNA DO CIĘCIA WODĄ) /x1/
Za pomocą tej maszyny mamy możliwość wycinania w szkle otworów o dowolnych kształtach. Ciśnie wody sięga około 4000 barów, dzięki czemu możemy ciąć materiał o grubości nawet 25 cm. Producentem tego urządzenia jest renomowana szwedzka WJS, co powoduje, że zachowujemy rygorystyczne tolerancje dla wycinanych otworów.

CENTRUM OBRÓBCZE CNC /x1/
Maszyna ta pozwala obrabiać szkło o dowolnych kształtach, szlifować, polerować, wiercić, frezować z zachowaniem bardzo wysokiej jakości.

CENTRUM OBRÓBCZE CNC – W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANA LINIA DO SZLIFOWANIA SZKŁA O RÓŻNYM UKSZTAŁTOWANIU Z AUTOMATYCZNYM ZAŁADUNKIEM /x1/
Linia ta pozwala nam na przetwarzanie bardzo dużych ilości szkła oraz na zachowane wysokiej jakości obrabianych krawędzi, jak i tolerancji wymiarowych.

WIERTARKA CNC DO OTWORÓW /x5/
Wszystkie nasze maszyny do wiercenia szkła są maszynami sterownymi numerycznie CNC, posiadającymi automatyczne jezdne stoły robocze. Dzięki takiemu rozwiązaniu niwelujemy błędy z pozycjonowaniem otworów w szkle, a co za tym idzie, spełniamy rygorystyczne wymogi naszych klientów, a nasze wyroby są powtarzalne w seryjnej produkcji.

SUWNICA /x1/
Za pomocą suwnicy możemy w szybki i bezpieczny sposób rozładować ładunki szkła, jak i załadować szkło na stół do jego rozkroju.

LINIE DO SZLIFOWANIA I POLEROWANIA KRAWĘDZI TYPU C I F KANT /x2/
Te linie pozwalają nam przetwarzać szkło w dużych ilościach, ale wyłącznie o kształtach typu kwadrat lub prostokąt.

MASZYNY DO SZLIFOWANIA KRAWĘDZI /x10/
Posiadamy wiele maszyn o zróżnicowanych możliwościach do szlifowania oraz frezowania szkła o różnych kształtach i wymiarach.

URZĄDZENIA DO GIĘCIA SZKŁA /x3/
Posiadamy trzy różne urządzania do gięcia szkła, które są przystosowane do gięcia po łuku, do gięcia sferycznego, jak i ugięć wielopłaszczyznowych.

LINIE DO SITODRUKU /x4/
Posiadamy cztery różne linie do sitodruku, dzięki którym możemy drukować szkło o różnych wymiarach. Szkło po przedrukowaniu automatycznie jest umieszczane w tunelach IR, w których farba jest wygrzewana i suszona. Dzięki takiemu rozwiązaniu jakość druku jest nieskazitelna. W firmie  Szlif Glass  stosujemy tylko emalie wodne, przyjazne dla środowiska smile

LINIA DO PIASKOWANIA /x1/
Nasza linia do piaskowania szkła jest wysokowydajną maszyną matującą szkło w bardzo wysokiej jakości.

MYJNIE DO SZKŁA /x7/
Nasze myjnie poziome umożliwiają nam mycie szkła bezpośrednio po każdym cyklu obróbkowym.

PIECE DO HARTOWANIA /2x/
Posiadamy dwa piece do hartownia szkła płaskiego. Mniejszy piec pozwala nam hartować szkło techniczne  o wymiarach do 40 x 40mm. Drugi piec, większy, pozwala na hartowanie dużo większych elementów, ponieważ komora załadowcza pieca ma wymiary 1200 x 4000 mm.

Bardzo ważną cechą naszej produkcji jest to, że możemy hartować szkło o grubości od 2,85 mm.

Produkty

Produkty

Szklane osłony do lamp oświetleniowych.
Szkło antypoślizgowe
Klosze do opraw oświetleniowych.
Szkło dla architektury.
Szkło kominkowe.
Szkło do sprzętu AGD.

Blog